KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB

Rozdział każdemu według jego potrzeb bynajmniej nie oznacza jednakowego rozdziału, ponieważ ludzie są różni, a tym sa­mym ich potrzeby są różne. Komunizm zaś dodatkowo zakłada rozkwit osobowości ludz­kiej, dzięki czemu owe swoiste cechy ludzi roz­winą się jeszcze bardziej, a tym samym po­trzeby będą kształtowały się w sposób zróżni­cowany”.Wypowiedź Wiktora Osiatyńskiego nie różni się argumentacją od- wyżej przytoczonej.Dla pełniejszej charakterystyki dyskusji nad równością w latach 1966—1971 należy określić częstość występowania argumentów danego typu w wypowiedziach reprezentantów dwu głównych tendencji: egalitaryzmu i antyegalitaryzmu.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.