JEDNAKOWY PODZIAŁ

Egalitarny — w sensie jednakowy — podział dóbr dotyczył w pierwszym okresie wszystkich pracujących (a przynajmniej taka zasada teore­tyczna była formułowana). Później, kiedy sta­nęło przed władzą radziecką zadanie podniesie­nia produkcji i zorganizowania socjalistycznej gospodarki w sposób jak najbardziej efektywny, Lenin następująco ocenił poprzednią zasadę podziału dóbr: „W naszym systemie podziału żywności okazały się braki i stan ten dalej trwać nie może. System podziału żywności, który opieraliśmy na zasadach równościowych, powodował zrównywanie szkodliwe niekiedy dla sprawy zwiększenia produkcji”.A więc okres, w którym równościowy podział produktów żywnościowych był niejako celem samym w sobie (wydaje się, że u jego źródeł leżało przekonanie, że jest to podział najbar­dziej słuszny w okresie dyktatury proletaria­tu — wynika to z uwag Lenina o równej płacy, o    podziale ziemi i ogólnie o podziale dóbr), skończył się pod naporem wymogów ekonomicz­nych, z których najbardziej palący był wymóg zwiększenia produkcji.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.