JAK INDIANIN

Natomiast zasadniczą operację o poważniejszych rozmiarach postanowiono przeprowadzić nad Wąską Strugą. Stu pięćdziesię­ciu wojowników pod dowództwem Tecumseha i Czerwonego Ser­ca szło dwiema drogami nad Wabash River. Jeden oddział pro­wadził wódz Szawanezow, a drugi Ryszard Kos. Mieli w określo­nym czasie zwartym pierścieniem zamknąć wioskę pionierów. Ryszard szedł na czele świetnie wyszkolonych wojowników. Strojem nie różnił się od swych indiańskich towarzyszy. Ubra­ny w pięknie haftowany łosiowy strój, zdobiony na szwach barw­nymi frędzlami, w mokasynach i z trzema orlimi piórami zatknię­tymi za otok futrzanej czapki, wyglądał jak Indianin.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.