INNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Tym niemniej — i tylko to można stwierdzić — obok innych, mniej sprecyzowanych wykładni równości w dziedzi­nie płac występuje wykładnia sprecyzowana najbardziej, tj. równość jako ekwiwalentność. Inne natomiast dziedziny życia społecznego nie są ujmowane w sposób, który by pozwolił tak jasno określić rodzaj funkcjonującej w nich idei równości. Pojęcie równości społecznej, jakie daje się w odniesieniu do nich zrekonstruować,, sprowadza się w gruncie rzeczy do systemu preferencji dla grup społecznych o szczególnej ważności bądź szczególnie upośledzonych. Ten rodzaj równości wobec braku innego terminu nazwijmy umownie protekcjonizmem w stosun­ku do niektórych grup społecznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.