GODNA UWAGI SPRAWA

Ostatnią godną uwagi sprawą wypływającą z omawianej dyskusji jest sformułowana przez S. Widerszpila koncepcja „minimum statusu” jako komponentu „minimum egzysten­cji”. Stanisław Widerszpil pisze:        „Drogą redukcji nierówności społecznej typu stra- tyfikacyjnego jest przede wszystkim usta­nowienie minimum statusu społecznego rów­nego dla wszystkich. Chodzi tu o mini­mum statusu w takich 4 wymiarach, jak: 1) wykształcenie, 2) dochód i konsumpcja ma­terialna, 3) udział we władzy (w procesach podejmowania społecznie ważnych decyzji), 4) szacunek społeczny. Chodziłoby o określenie minimum pozycji społecznej, poniżej którego nikt nie może spaść, nie gubiąc szansy urze­czywistnienia swej wolności obywatelskiej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.