GŁĘBOKIE SPRZECZNOŚCI

Dyskusja pokazała, jak głębokie było wów­czas przekonanie o sprzeczności zasad egalitar­nych z zasadami racjonalnej gospodarki. Na tym przekonaniu zaciążyła prawdopodobnie tradycja postrzegania egalitaryzmu w pań­stwach socjalistycznych jako zrównania w bie­dzie, jako zrównania z przyczyn wyłącznie ideologicznych, ekonomicznie nieuzasadnionych. Jednocześnie należy pamiętać, że polityka „małej stabilizacji” doprowadziła do powstania czegoś w rodzaju „minimum dobrobytu” w pewnych środowiskach społecznych, czyli że wzbudziła apetyty konsumpcyjne nie dając perspektyw na ich zaspokojenie. Jeden z uczestników konferencji stwierdza: „Jeżeli przyjmiemy to ekstrapolowane tempo rozwo­ju i wyciągniemy z niego wnioski dotyczące konsumpcji, zatrudnienia, szkolenia itp., otrzy­mamy właśnie prognozę osiągnięcia «średnie- go dobrobytu* i «średniego wykształcenia», na czym opiera się model kultury.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.