GDY CHODZI O POGLĄDY

Jednakże o ile poglądy Marksa, Engelsa i Lenina są zgodne, gdy chodzi o realizację równości społecznej w komunizmie, o tyle róż­nią się one nieco, jeżeli chodzi o zakres rów­ności społecznej w socjalizmie. Lenin, kierując przez kilka lat budową nowego systemu społecznego, poddał weryfikacji empirycznej szereg twierdzeń Marksa i Engelsa o możli­wościach realizacji równości społecznej w po­czątkowym etapie. Budowa socjalizmu w kraju zacofanym, wyniszczonym przez wojnę, oble­ganym przez wojska interwencyjne, nie mogła odbywać się w sposób przewidywany przez Marksa i Engelsa dla państw żyjących w. krań­cowo odmiennych warunkach. To, że Lenin wycofywał sią z wcześniejszych koncepcji równościowych (powszechny udział w rządach, zrównanie płac), nie świadczyło o jego anty- egalitaryzmie, lecz było koniecznością wy­nikłą z konkretnych warunków historycznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.