FORMY POMOCY

Wyraźnie wystąpił „problem uelastycznienia wszelkich form pomocy przez ściślejsze związanie wszy­stkich świadczeń z wysokością dochodu i wa­runkami życia konkretnej rodziny. Wnioski te dotyczyły nie tylko świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale także i przede wszystkim roz­działu środków pomocy społecznej i zakłado­wych funduszy socjalnych”.W dyskusjach prasowych nad równością społeczną znalazły odbicie niekorzystne trendy w życiu społeczno-gospodarczym. Dla dyskusji z lat siedemdziesiątych charakterystyczne jest zejście na drugi plan problematyki, którą można lapidarnie określić hasłem „ile się komu należy”, a która dominowała w publicystyce poprzedniego pięciolecia.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.