FASCYNACJA PRZYSPIESZENIEM GOSPODARCZYM

Nie negując słuszności zasady „płaca według pracy”, Chłopecki dopomina się zarazem o ustalenie minimum biologicznego i minimum społecznego oraz przestrzeganie tego minimum w praktyce. Nie był to jednak pogląd wówczas popularny. Fascynacja przyspieszeniem gospo­darczym początku lat siedemdziesiątych spra­wiła, że w samym wzroście produkcji widziano panaceum na wszelkie bolączki społeczne. Ernest Skalski w artykule Ciszej nad tą lodówką! wyraża dość powszechne w owym czasie nadzieje, że „masowa konsumpcja dóbr przemysłowych związana jest […] z obfitością różnorodnością modeli, a więc z sytuacją, w której każdy rodzaj zapotrzebowania jest za­spokajany przez podaż odpowiednich pod względem jakości i ceny towarów”. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.