DYSKUSJE PRASOWE

Dyskusje prasowe nad równością społeczną w latach siedemdziesiątych toczyły się w sytu­acji społeczno-gospodarczej, która była zasadni­czo odmienna od sytuacji w latach sześćdzie­siątych. Polityka gospodarcza początku lat sie­demdziesiątych charakteryzowała się szybkim wzrostem zarówno płac nominalnych, jak i re­alnych. Towarzyszące szybkiemu wzrostowi zjawiska niepełnej równowagi rynkowej spowo­dowały zwyżkę kosztów utrzymania, która od 1973 roku zaczyna „zjadać” poważną część przyrostu płac nominalnych. Mi­mo to lata 1971—1974 są okresem szybkiego rozwoju gospodarczego i szybkiego wzrostu stopy życiowej.W ogólnie optymistycznej tonacji publicy­styki społecznej tego czasu pojawiają się jednak od 1972 roku wypowiedzi zwracające uwagę na odwrotną stronę owej dynamiki gospodar­czej, na jej koszty ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.