DYSKUSJE PRASOWE

Początek lat sześćdziesiątych upłynął pod znakiem ożywienia społecznego i gospodarcze- [ go, które było następstwem popażdzierniko- wych przemian politycznych. W następnych ! latach wystąpiły trudności gospodarcze. Kolej­ne podwyżki cen spowodowały wzrost kosztów ; utrzymania, co nie pozostało bez wpływu na nastroje społeczne. W pierwszej połowie lat i sześćdziesiątych podwyższono znacznie ceny biletów PKP, w 1966 roku — ceny papierosów i i alkoholu, w 1967 roku wzrosły opłaty za ko­munikację miejską, w styczniu 1968 roku dokonano podwyżki cen mięsa i przetworów mięsnych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.