DWOJAKIE TENDENCJE

Podzieliłbym te tendencje na tendencje dwojakiego rodzaju. Jedne to te, które rodziły się w klasach zwanych umownie klasami lu­dowymi, tymi, które w strukturze społecznej klasowego społeczeństwa zajmowały miejsca niższe w zakresie dostępu do pewnych wartoś­ci, które zajmowały pozycje wykonawcze, nie kierownicze. To jest klasa chłopska w dużej swojej masie i klasa robotnicza. Ten egalita­ryzm był związany z wyraźnym poczuciem niesprawiedliwości społecznej. […] Na tamten, powiedziałbym — tradycyjny typ egalitaryzmu ludowego nałożyły się doświadczenia okupacji. […] W tych warunkach szeroko rodził się ega­litaryzm wynikający z przeżyć i sytuacji oku­pacyjnej wspólnoty, szczególnie silny w mło­dym pokoleniu ruchu oporu. Wydaje md się, że jest to <tein dirugi typ egalitaryzmu, który oczy­wiście najsilniej był przeżywany przez ludzi pochodzących z warstw uprzednio uprzywile­jowanych”.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.