BUJNE ŻYCIE KULTURALNE

Ponadto wiara w to, że bujne życie kulturalne, „podnoszące nasz prestiż w świecie”, zmniejszy poczucie relatywnej deprywacji wynikłe ze zróżnicowa­nia się standardów życiowych, jest dość naiwna— jest zwykle wiara — nie ostaje się w obliczu faktów. Niewątpliwie słuszny był po­stulat odrabiania zaległości w szeroko rozumia­nej sferze kultury, trudno jednak zgodzić się z autorem, że byłoby to antidotum na ewentu­alne pogorszenie się społecznego samopoczucia spowodowane wzrostem rozpiętości.Na temat rozpiętości płacowych w Polsce polemizuje ze Stefanem Bratkowskim twierdząc, że rozpiętości płaco­we w Polsce są niewielkie, a „wszelkie dostęp­ne badania, sondaże, jakie były w ostatnim okresie prowadzone, potwierdzają, że zasada równościowego podziału nigdzie nie znajduje zwolenników .

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.