BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

Uważając zniesienie klas za prawdziwą równość, Lenin kontynuował myśl Marksa i Engelsa, ze bez zniesienia klas każde mówienie o równości jest pustym frazesem i kłamstwem. Zastanów­my się więc, jaką sytuację społeczną Lenin uważał za faktycznie egalitarną. Zniesienie klas oznacza dla niego nie tylko zniesienie klasy wyzyskującej i wyzyskiwanej. Budowa społe­czeństwa bezklasowego jest uwarunkowana zno­szeniem innych jeszcze, nie tylko klasowych przeciwieństw dzielących ludzi — w ten sposób zniesienie klas to także zniesienie nierówności między wsią a miastem, różnic między chłopem i robotnikiem, między pracą fizyczną i umysło­wą: „Rzecz jasna, że w celu całkowitego znie­sienia klas należy nie tylko obalić wyzyskiwa­czy, obszarników i kapitalistów, nie tylko znieść ich własność, należy jeszcze znieść wszelką prywatną własność środków produkcji, należy zlikwidować zarówno różnice między miastem a wsią, jak różnice między ludźmi pracują­cymi fizycznie a ludźmi pracującymi umysło­wo”. 

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.