BUDOWA BEZKLASOWEGO SPOŁECZEŃSTWA

Budowa społeczeństwa bezklasowego jest jednakże procesem, nie zaś jednorazowym aktem. W procesie tym występują nadal nierów­ności społeczne, których stopniowe przezwycię­żanie wymaga planowych działań. Dla zamie­rzonej likwidacji nierówności społecznych potrzebna jest koncepcja równości, jej zakresu i kształtu, potrzebna jest świadomość stopnia zróżnicowania społeczeństwa, źródeł napięć społecznych i społecznych antagonizmów. W związku z tym nieodzowna jest także znajomość struktury społecznej, umiejętność odnoszenia problemów do konkretnej klasy lub grupy spo- łeczno-zawodoweij Rozdział niniejszy jest próbą analizy dokumentów ze zjazdów PZPR pod kątem tej problematyki.Analiza socjologiczna dokumentów partyjnych nastręcza wiele trudności. Wiąże się to z ich specyfiką jako materiałów ideologicznych.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.