BRAKI W DOKUMENTACH

Ma­teriały VII Zjazdu określają także podstawowe kierunki znoszenia nierówności: podnoszenie poziomu życia emerytów i rencistów; poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych; wyrów­nywanie faktycznych szans kobiet.Jednakże brak w dokumentach VII Zjazdu, podobnie jak przedtem i potem, wyraźnego określenia stopnia dopuszczalnych zróżnicowań między ludźmi. Przyjęta explicite zasada ogól­na — sprawiedliwości społecznej — nie jest poparta wyszczególnieniem, jaki rozmiar nie­równości kłóci się z tą zasadą. Deklaracja VIII Zjazdu o potrzebie sprawiedliwości społecznej oraz podkreślanie konieczności preferencji dla młodych rodzin, samotnych matek, emerytów rencistów nie są elementem koncepcji egali­taryzmu społecznego. Ich rola polega raczej na usuwaniu potencjalnych źródeł niezadowolenia. Mała praktyczna skuteczność głoszonych haseł utrudnia jednak wypełnianie przez nie nawet takiej roli.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.