BRAK SPÓJNEJ KONCEPCJI

Brak spójnej koncepcji równości w postula­tach zjazdowych również skłaniać musi do ostrożności przy formułowaniu wniosków wy­nikających z analizowanych materiałów.Brak spójnej koncepcji równości, nieuwzględ­nianie ubocznych skutków realizacji jednego tylko rodzaju równości (np. zasady „każdemu według pracy”) staje się źródłem niepokojów społecznych. Nierówności społeczne powstają między innymi wskutek jednostronnej interpre­tacji zasady równości, zawinionej bądź przez ograniczoność założeń teoretycznych (np. „ura- wniłowka”), bądź przez nieuwzględnienie anty- egalitarnego aspektu rozmaitych rozstrzygnięć gospodarczych i społecznych. Obfitość decyzji, jakie podejmują w praktyce społecznej decy­denci polityczni, powinna skłaniać do śledzenia, czy niepożądane skutki, których często nie można uniknąć, nie układają się w sekwencje zagrażające społecznej równowadze. Równowaga taka musi zachodzić również między rozmaity­mi rodzajami równości społecznej.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.