BRAK PROBLEMATYKI

Pierwszą połowę lat sześćdziesiątych cechuje brak problematyki egalitarnej wśród tematów podejmowanych w naukach społecznych. Nie można jednocześnie nie zauważyć, że środowisko nauk społecznych podjęło dyskusję nad rolą równości w życiu społecznym w la­tach sześćdziesiątych wcześniej niż publicysty­ka. Już bowiem w roku 1967 na pierwszej polskiej konferencji „futurologicznej”, jaka od­była się w Tardzie pod Warszawą, zastanawia­no się m.in. nad tym: „1) Jakie rodzaje potrzeb w perspektywie bliższej i dalszej powinny być zaspokojone w sposób nieodpłatny lub częścio­wo odpłatny? 2) Jaki stopień rozpiętości i koncentracji dochodów za pracę można uznać za niesprzeczny z zasadą egalitaryzmu warunków życia, pamiętając o realizacji podstawowego celu płac i ich rozkładu, któ­rym jest zabezpieczenie wydajności pracy?”

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.