BLISKIE POWIĄZANIE

Taki podział występuje również tvm silniej, im niż­szy jest poziom gospodarczy i oświatowy kraiu. Stosowanie równościowej zasady podziału w zbyt długim okresie musi prowadzić i his­torycznie prowadziło do obniżenia tempa wzrostu, stagnacji, a nawet regresu gospodar­czego”.Blisko związane z argumentacją o ograniczo­ności historycznej idei egalitarnych są argu­menty przeciwników równości powołując się na rzeczywistość gospodarczą kraju i na ekono­mię w ogólności. Oto fragment wypowiedzi Wiktora Osiatyńskiego: „Proces postępu ekono­micznego nie tylko utrzymuje, ale niekiedy nawet musi zwiększać istniejące nierówności, gdyż polega on nie tylko na produkcji większej ilości dóbr, ale także i na ich zróżnicowaniu.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.