ANALIZA FRAGMENTÓW

Analiza oderwanych fragmentów wypowiedzi może prowadzić do zupełnie innych konkluzji niż analiza tendencji odczytywana z warstwy pozadeklaratywnej, stwierdzenia i tendencje mogą ponadto -mieć związek & rebours z rze­czywistością społeczną, kształtowaną np. przez nowe elementy nie uwzględnione w materia­łach. W ten sposób każda z wyodrębnionych płaszczyzn jest obszernym tematem badaw­czym. Analizą objęte zostały sprawozdania KC PZPR na II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX Zjazd oraz uchwały III, IV, V, VI, VII, i VIII Zjazdu, a więc lata 1954—1981. W okresie tym problematyka społeczna zaczęła zajmować co­raz więcej miejsca w dokonywanym przez zjaz­dy opisie rzeczywistości, a kwestie zróżnicowa­nia społecznego zaczęto niekiedy ujmować z punktu widzenia możliwości regulowania różnic i nierówności społecznych między po­szczególnymi grupami.

Witaj na stronie! Jestem z zawodu przedszkolanką, mam ogromne doświadczanie do pracy z dziećmi chcę dzielić się z Wami moja wiedza w tym temacie. Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu.